Kdy bylo dáno...

6. října 2017 v 23:17 | http://caotico.blog.cz/
Opuštěno v Tobě, kdo
kde sám je v hrobě, kde
je tma a kde dáno, kdo
kde kdy poznal svět,
kdy bylo právo dáno.
Jsi ten co má soud a
soudy dává, neb jsi ten,
kdo jenom mluví a
pravdu nepoznává...
 

Touha co táhne lidi víš...

29. září 2017 v 11:29 | http://caotico.blog.cz/
Si mou první myšlenkou,
jsi mou touhou odvěkou,
snil jsem vždy jen o Tobě,
hledal jsem tě osude.
Osud našel Tebe teď,
ty jsi tu a já hledám
na otázku odpověď.
Přec není mozné o čem
sniš, vždyt touha táhne
lidi víš.Ted nevím když
tě mám, co s tebou
vždyť tě znám a touha
která táhla mě, teď zmizí
a mě zůstane, jen hmotné
krásné však postupně
vše ustane.Člověk se
v tom nevyzná a další
touhu bude hledat dál.

Matoucí svět

26. září 2017 v 6:26 | http://caotico.blog.cz/
Svět plynoucí ve světě
kde vše je matoucí,
ve světě lží a polopravd,
ve světě kde jen víc
je víc a nikdo nechce
pravdu znát.Tam jses
narodil a s lidma kolem
ten svět zvláštní tvořil.
Pravda ta zabíjí však
žít ve lži to ubíjí...
 


Úvaha rozvaha fakt..

21. září 2017 v 22:54 | http://caotico.blog.cz/
Život jenž si žil, kdys dávno
svět užíval jsis, dnes jsi jen
ten co kdysi tu byl a vše
co jsi kdy stvořil a dělal
zapomenuto bude.Dit kdo
skone, pak je hned milion
let a co z koho zbude...

Civilizace..

2. září 2017 v 16:39 | http://caotico.blog.cz/
Dostat se za hranicí možnosti,
jsme lidi jenž nemaj hranici,
hranice jenž znicí naší civilizaci.
Přejdi hráz kterou nečekáš,
stojí tam odpověď na otázku,
kde končí náš nekonečný svět.
Ve světě otázek, nikdo nezná
odpověd, všechno bude nepoznáno
do doby, kdy zas pro jiného
přijde krásné ráno a zas někdy
někdo pozná přiště, jak zníčit
svět kterej zas přijde a zníčí ho
jen jeden, ten co neslyší zvíře
umírat, stromy růst a jde mu
jenom o sobeckost a víc
mít a k vůli rozvoji vezme
světu, to bez čeho nemůže být.

Droga...

28. července 2017 v 6:14 | http://caotico.blog.cz/

Smrt touha bez moci,
pomoc moc, bez pomoci,
občas kazdý pocit má,
jenž okolí mu nepřidá.
Každý sám sobě pomoc
může, však jen jeden tu
pomoc sám v sobě
pomůže, ostatní hledají
pomoci v dne kdy zrodí se
zlo a v pocitu pomoci,
ti ruku sám ďábel dá
a tebe tvá bezmoc v tvé
době, kdy hledáš své
podobné a tvá ruka
bezbraná, sáhne po zlu
jménem droga.

Temný tvor

16. července 2017 v 7:17 | http://caotico.blog.cz/
Kralovno pomoci, krály pekla
jsem v cizí velmoci, pod
záminkou světa.Svět tvořen
souhrnem lidského dění,
svět tvořen pro tvory v z jiné
doby.Doba kdy byl svět temný
a stinný, doba kdy vládnul pán
pod pohrůžkou statí.Pán co byl
otrokem pro jiné druhy, pán co
ho známe z přízraků té zvláštní
a zlé doby.Krev bylo to jedno, to
co ho hnalo a lidi měl pro svůj
chtíč, kdy se mu chtělo.Dracula
byl ten tvor z legend a mítů,
dracula byl ten tvor, co lidem bral
životy a rozdával strach a bídu.

Nebe peklo květina

13. července 2017 v 15:16 | http://caotico.blog.cz/
Nebe peklo květina
v moci pána v noci
rána v tvé pomoci
jinému, pro pocit
k nepoznanému.
Květ pekelné pomoci,
noc pánů v nebi k ránu
v pekle pocit nepoznaný,
kde peklo v květ nebe
vše promění a tebe
ta proměna zocelí.

Hlava skloněmá..

9. července 2017 v 0:29 | http://caotico.blog.cz/
Hlavu skloněnou, projít cestou
neměnou, otupěn k druhém
podřizováním k nadřazenému.
Najdi v sobě dar, ten dar je život
co každému z nás byl dán.
Tu hrdost v sobě měj a lidi si
vybírej.Vždyt každý se narodí,
ve stejném prozření a ten kdo
si myslí že má víc, tak před tím
se máme ponížit.Hlavu vztyč
před tím kdo napadá, druhého
pro pocit, že on tebou pohrdá.

Noc hladová

8. července 2017 v 23:56 | http://caotico.blog.cz/
Paprsky v mraků proráží,
okno v domě lomí svit,
cesta lidí bere dech,
vidina stromů kde stojí
klid, někde nahoře, leží
a klid nenechá, jdi zatím
dít vidina je bezesná.Vem
když popadne, touha co
nepočká, jen někdy v sobě
je, ta touha to prožít
a noc je tak hladová.

Kam dál