Kde najdeš život...

Neděle v 23:56 | http://caotico.blog.cz/
Kde tě mám vzít,
kde jsi se tu vzal,
přišel jsi sám, nebo
jsme tu dva, je to
sen, nebo to je náš
den, proč vlastně
jsem tu dva, diť
dva je nerozhodnost,
diť dva jsou konflikt,
ale v tom je to,
čemu se říká život,
to je to, kde nikdo,
nikdy, nebude sám..
 

Zmatenost...

Neděle v 22:32 | http://caotico.blog.cz/
Koukáš na nebe,
myslíš, že se mění
pro Tebe, máš taky
takový pocity, že svět
se zrodil, když Tebe
svět našel a v Tobě
tvé pochyby, kde že
jsem se tu vzal, co
vlastně jsem já, co
to ve mě se kdy
probouzí, když
nevím proč tu
jsem a v tom ta
doba se měnící,
musíš najít v sobě
ty sám, proč a co
kdy ty vlastně v
sobě a kdo kdy
to co nám poví,
ten kdo neřekne,
nám v okolí co
kdo a kdy kde je
on sám, tak jako
tahle zmatenost,
občas bývá v
mém světě
reálnost...

Přátelství jak virtuální měna..

Neděle v 21:08 | http://caotico.blog.cz/
Země má planeta,
země můj svět,
země můj prostor,
země kde žiju a
s vámi tu sdílím
náš svět.Svět
sdílnější, než byl
doposud, svět
plný zázraků, kde
kousek je každý a
každý je kamarád,
však jak k virtuální
měně, k tomu snad,
tenhle druh přátelství
mohu přirovnat.
Všechno se mění
a co zůstane nevíme,
pokud jsi v životě
nenašel přátelství,
tak tady ho snad
ani nenajdeš..
 


Svět který se zamotá..

Sobota v 23:20 | http://caotico.blog.cz/
Svět světa se zamotá
lidé kolem se rozprchnou,
slova co jsi říkal budou
zapomenuta a svět bude
pouze další jinou pro jiné
rozehranou hrou...

Když lidé nevědí

Sobota v 19:58 | http://caotico.blog.cz/
Když lidé nevědí, když
vidí ostatní, chovají se
jinak, než jinak, když
chtějí být normalní,
však co je normální,
když tohle zjístíte, ber
lidi s rezervou jinak
se v nich ztratíte.

Vyjímeční lidi..

Čtvrtek v 20:52 | http://caotico.blog.cz/
Vyjímeční lidé, vyjímečný svět,
vyjímečná doba, kde každý
chce být jiný než jiný je.
Chceme víc jak druhý má,
když talent není, tak chceme
ohromit prachama.Však jsou
mezi námi tací, co fakt jiní
jsou, jsou to lidé, co
jim uniká, že ve světě
nechtějí mít víc, jak
druhý má.To jsou ti lidé,
co vzácní jsou, neb je
málo lidí, co jsou spokojení
a šťastní tím kým právě jsou...

Lidé co neznají slávu...

Čtvrtek v 20:11 | http://caotico.blog.cz/
Lidi co ve stínu, lidi co v dáli jsou
o lidech o kterých se nemluví,
lidi co nepoznají slávu svou.
Lidé co neznají pocit úspěchu,
lidé co jsou v ústraní a mají
své idoly, co žijí ze světa
úspěchů, že oni jsou jejich
sny a jejich zázraky v jejich
všedních dnů, že oni jsou
ty co byli by, kdyby nebyli
tím kým jsou...

Blb s blbou náladou

Čtvrtek v 17:54 | http://caotico.blog.cz/
Dobré světlo v dobrém
ránu, dobrý celý den, já
někdy ráno jsem tím
štěstím obdařen, však
během dne se někdy
stane to, že se potká
štěstí se smůlou a ta
smůla se nám na paty
přílepí, jako ten blb co
štěstí neměl a než by
ho někomu přál, tak
chce aby v tom nebyl
úplně sám a ostatním
ho taky vzal a smůlu
blbou svou náladou
dal.Však buď víc, zastav
ten kolotoč, dej lidem
štěstí a radost, nadnes
se nad druhým a svou
dobrou náladu vnes
do lidí, co mají den se
smůlou, když potkaj
blbá s blbou náladou.

Zlé přání..

14. ledna 2018 v 23:49 | http://caotico.blog.cz/
Na břehu řeky, za svitu měsíce
trhala a přála si to co chce
nejvíce, dávne kouzla lidí
minulých v dávných dobách
s křivd a utrpení, jsou modlitby
a přání tvořeny.Ta přání jsou
zlé jsou o smrti ostatních, je
to odpověď na zlo, chamtivost
lidí co chtějí víc jak mají ostatní.

Spící básníci..

14. ledna 2018 v 22:23 | http://caotico.blog.cz/
Zpěv co přetrvává od minulých
spících básníků, slova co kdo
vydává, do země posílá zprávu
o jejich dávných zážitků.Jsou
básně nesmělé, kruté i neřestné
ty básníci psali o době a co v
hlavě jim prolítlo, po svém
chtíči a touze nevyslišené.

Bezdomovec..

14. ledna 2018 v 17:43 | http://caotico.blog.cz/
Mráz zima strach, strach
ze zimy kruté, jsem bez
domu, jsem venku, chodím
ulicí, myslím na život dřívější,
jsem tu sám, strach ze zimy
mám v hlavě myšlenka
proletí, další zimu zda ještě
tu budu, výhra či porážka,
když další zimu v tomhle
bahně světa se mám ještě
dožívat, snad jediné, co mě
naplní je, že mě něco trefí
do hlavy a já se vzpamatuji
a jiný život hledat budu, najdu
co kdo kde mám rád a pro to
nejvíc, já budu se tu ze životem
prát. Snad mě tohle ještě potká
a já se budu moct na sebe podívat
a skrz prsty se na sebe nedívat.
Tak občas když mě potkáte
teplou bundu podáte, vím že
jsme pro společnost ostudou,
stalo se něco co stane se,
občas někomu kdo svůj
život v životě nezvládne
a tak žiji pod mosty,
chodím ulicemi a jídlo
hledám v popelnici...

Lidi by neměli být sami

13. ledna 2018 v 17:20 | http://caotico.blog.cz/
Déšť venku začíná,
venku vítr sílu nabírá,
obloha se na nás
zamračí, obláčky po
obloze nám zatančí,
nás to domu zahání,
teplo druha potřeba,
smutné je když někdo
doma sám usíná.

Dlouhý pozdní den...

12. ledna 2018 v 7:01 | http://caotico.blog.cz/
Byl to dlouhý pozdní den,
byla jsi v den den nervozní,
byla jsi jak vyměněná, byla
jsi jak ďáblém posedlá,
mluva s tebou byla tak
zvláštní, dal jsem ti otázku,
kde jsi se ztratila a ty jsi
na mě pouze civěla
a pak jsi zrak sklopila a
někde jinde už byla.
Pochopil jsem že tady je
vše marné, vzal jsem
to poslední co můžu
udělat, než zbytečně
se ponižovat, hrdě se
k tomu postavit říct ok
a v klidu se vytratit.

Strach stín poselství

12. ledna 2018 v 6:19 | http://caotico.blog.cz/
Strach stín poselství,
stín minula, poselství
kruté, strach z neznámá
z toho co tu bude..

Ten kterého nevidíš

11. ledna 2018 v 13:19 | http://caotico.blog.cz/
Jsem tu pouze jako
host, jsem vyslancem
jeho rozmaru, jsem
jeho procházkou v zemi
které život dal a své
ovečky si ohlídá, že
své věrné mezi Vás
posílá, on je tu pán a
my jeho hrou ohranou
po staletí opakovanou.

Dar předán..

11. ledna 2018 v 0:22 | http://caotico.blog.cz/
Tam kde jsem
potkal, potkal
krásu, krásu
poznanou,
krásu jsem
si vzal v sobě
ukryl v sobě
jí mám a jenom
Tobě, pro Tebe,
jí až tě potkám
tak tu krásu,
tu krásu ti
předám.

Kočky lovený..))

11. ledna 2018 v 0:10 | http://caotico.blog.cz/
Dnes máme v noci,
kolem vlci jdou,
kolem šelmy
se motají, potají
chtějí ulovit
kočky bezbranný..

Lidé v zapomnění...

10. ledna 2018 v 23:50 | http://caotico.blog.cz/
Jsme dobou,
dobou oddanou,
jsem lidi co dojdou
dál nebo zůstanou
skrytý v zapomnění,
lidi, co lidi, že tu byli
o nich jiný lidi nevědí.

Svět v boji...

10. ledna 2018 v 23:00 | http://caotico.blog.cz/
Dva světy, dvě doby,
dvě stvoření na
pokraji vyhubení.
Doba dobou svět
v boji, jsme ty co
se bojí, nebo zbraň
vezmou a svůj svět
bránit budou..

Modlitba kterou nikdo nezná..))

10. ledna 2018 v 22:49 | http://caotico.blog.cz/
Jsem váš, jsem svůj,
jsem věštec, co ztrácí
světa hůl, jsem kluk,
jsem sen, jsem prorok
co svět nezmění, jsem
modlitbou v zapomnění

Kam dál