Prosinec 2015

Pravidla života..))

24. prosince 2015 v 11:02 | http://caotico.blog.cz/
Životy života dny dnem dávají,
myšlenky myšlenkami dny sny
života vyvolávají.
Den po dnu sny se navrací
z pocitu marnosti života po
touze po abstrakci.
Jsou dána pravidla žití lidí
životem podobném, ač někdo
svůj svět prožije v pocitu
blaženém.Pravidla dána
ty které poznáš na světě,
vezmi si co můžeš, ať
neprožiješ život v nejistotě.

Život bez života..

15. prosince 2015 v 23:21 | http://caotico.blog.cz/
Zapomenuto nikdo neodhaleno,
těžko hledat v prázdnotě život
prožitý v nicotě.
Život jako by tu nebyl, pro někoho
kdo svůj vrub tu nezanechal, kdo svůj
život v nezaznamenaném tu prožil.
Kolik lidí projde cestičkou,
proč nejít šikmou uličku, jít cestou plánů
vysněnou neb projít skálou zavřenou.
Nenech dusit v sobě člověka, kterému
svět před očima utíká, otevři se
prázdnotě, prožij život v nejistotě,
kdo ukáže ti cestu svou, dit nikdo
jí nemá předem určenou neb osud,
který nám byl dán, změn v osud
a vytvoř si život sám..

Den po dni den nastává..

10. prosince 2015 v 23:16 | http://caotico.blog.cz/
Den po dni den se navrací,
rána svítáním dny se ukážou,
dny v dáli touha zrozená,
den krásný příroda vymalovaná.
Krásný pocit z aleje
rostlých stromů, kde malují
páni nebeských kruhů.
Pocit jenž den za dnem,
nám den dává, jako příroda
co mlhu z krajiny vyvolává,
čarovnou paletou barev variací
jako pocit pocitu vyšší moci,
den po dnu noc nastává
a nám v noci den sen vyvolává.

Svět pro nás náhodou danou..

10. prosince 2015 v 10:25 | http://caotico.blog.cz/
Neměn touhu v nás,
nech ať svůj svět vzplane.
Záře jenž prostoupí dnem
světlo co dá ti nový sen,
den za dnem projít se v něm
ve snu co nám dává sílu jít
a světlo jenž nám dá pocit snít.
Sen o vášní rodící, když dva jdoucí
na sebe myslící, najdou
v hlavě myšlenku a poznají
svojí vzpomínku.
Poznat znova pocit náš,
jenž najde neklid a touhu naší
a znova náš svět se k náhodě navrací.
Když náhoda zrozená v touhu přetrvá
žene tě to zpět, kde našli jsem svůj svět.
Svět pro nás náhodou danou,
kde jsi poznal krásu života poznanou.
Živote kde jsi, když životem
pro druhého nejsi.
Svět kolem nás projde jako čas
a naše vášen v hlavě zrozená,
pro druhého nikdy nezaznamenaná.

Doba nejistá...

10. prosince 2015 v 6:44 | http://caotico.blog.cz/
Poznej sílu života,
dar od někoho ze shora
kde lidé za touhou po moci
vrhají svět do bezmoci.
Kde vládne jenom bezpráví,
o míru se jenom vypráví
tam srdce bije pro sebe
dobro a pravda jde od sebe,
tam žije pouze myšlenka
jak vzít svobodu cizího člověka.
Kde pak lidé najdou mír,
když jiní Vám ho chtějí vzít
pak člověk hledá v duši své
sen o světě v době nejisté.