Červenec 2017

Droga...

28. července 2017 v 6:14 | http://caotico.blog.cz/

Smrt touha bez moci,
pomoc moc, bez pomoci,
občas kazdý pocit má,
jenž okolí mu nepřidá.
Každý sám sobě pomoc
může, však jen jeden tu
pomoc sám v sobě
pomůže, ostatní hledají
pomoci v dne kdy zrodí se
zlo a v pocitu pomoci,
ti ruku sám ďábel dá
a tebe tvá bezmoc v tvé
době, kdy hledáš své
podobné a tvá ruka
bezbraná, sáhne po zlu
jménem droga.

Temný tvor

16. července 2017 v 7:17 | http://caotico.blog.cz/
Kralovno pomoci, krály pekla
jsem v cizí velmoci, pod
záminkou světa.Svět tvořen
souhrnem lidského dění,
svět tvořen pro tvory v z jiné
doby.Doba kdy byl svět temný
a stinný, doba kdy vládnul pán
pod pohrůžkou statí.Pán co byl
otrokem pro jiné druhy, pán co
ho známe z přízraků té zvláštní
a zlé doby.Krev bylo to jedno, to
co ho hnalo a lidi měl pro svůj
chtíč, kdy se mu chtělo.Dracula
byl ten tvor z legend a mítů,
dracula byl ten tvor, co lidem bral
životy a rozdával strach a bídu.

Nebe peklo květina

13. července 2017 v 15:16 | http://caotico.blog.cz/
Nebe peklo květina
v moci pána v noci
rána v tvé pomoci
jinému, pro pocit
k nepoznanému.
Květ pekelné pomoci,
noc pánů v nebi k ránu
v pekle pocit nepoznaný,
kde peklo v květ nebe
vše promění a tebe
ta proměna zocelí.

Hlava skloněmá..

9. července 2017 v 0:29 | http://caotico.blog.cz/
Hlavu skloněnou, projít cestou
neměnou, otupěn k druhém
podřizováním k nadřazenému.
Najdi v sobě dar, ten dar je život
co každému z nás byl dán.
Tu hrdost v sobě měj a lidi si
vybírej.Vždyt každý se narodí,
ve stejném prozření a ten kdo
si myslí že má víc, tak před tím
se máme ponížit.Hlavu vztyč
před tím kdo napadá, druhého
pro pocit, že on tebou pohrdá.

Noc hladová

8. července 2017 v 23:56 | http://caotico.blog.cz/
Paprsky v mraků proráží,
okno v domě lomí svit,
cesta lidí bere dech,
vidina stromů kde stojí
klid, někde nahoře, leží
a klid nenechá, jdi zatím
dít vidina je bezesná.Vem
když popadne, touha co
nepočká, jen někdy v sobě
je, ta touha to prožít
a noc je tak hladová.

Touha v nás..

8. července 2017 v 23:55 | http://caotico.blog.cz/
Paprsky v mraků proráží,
okno v domě lomí svit,
cesta lidí bere dech,
vidina stromů kde stojí
klid, někde nahoře, leží
a klid nenechá, jdi zatím
dít vidina je bezesná.Vem
když popadne, touha co
nepočká, jen někdy v sobě
je, ta touha to prožít
a noc je tak hladová.

Astrální svět..

8. července 2017 v 16:36 | http://caotico.blog.cz/
V astralním svitu v autonomním světě,
kde doba je pojem co sekunda znamená
déle, poznat tenhle svět, kde je vše vidět
na první pohled, kde svět kolem stojí
a tvá moc vše kolem zcelí, máš snad
tuhle moc, pak sní udělej vše pro jedno,
pomoz lidem kolem co nemůzou, co
žijou jako když nežijou, buď všem
příkladem, díť neznám kdo by tuhle
moc kdo kdy měl a ten kdo jí snad má,
tak takového asi nikdo nikdy nepozná.
Tak proč tohle vyprávim, snad proto
že i z mála se nechají dělat zázraky.

Bytost a pojem..

5. července 2017 v 18:50 | http://caotico.blog.cz/
Bytost pojem zrada pomsta,
pojmem obejme bytosti
zrady, pomsta kde zrod
a v ní pravda co bolí.
Osoba odvěká život
krutý, dána do člověka,
co osud spojí.Lidi svět
v člověku vesmíru,
kde svět splíva v
emokční elvíru..

Dnes i když nedavno

5. července 2017 v 15:23 | http://caotico.blog.cz/
Bytosti zrozené v minulosti
dobou dané v době kde
sekera, hlavu sťala a ohled
nebrala, strach z minula z
doby kamené, kde síla byla
víc jak myšlenky vyřčené.
Dnes i když nedávno, pro
toho kdo pochopí, jsme lidi
pro jedno, rozmnožit potřebné..

Jizva v duši..

4. července 2017 v 22:19 | http://caotico.blog.cz/
Uvnitř jizva kruta rána,
v moci kouzlo v prachu
odpověď, tvá otázka,
tvá zpověď.Život a moc
tvá minulost, kde jizva
začla svůj život mít, tvůj
šrám co poznamenal tě
pro život v tváří jí těžko
uvidět.Kolik lidí tolik
tajemství, uvnitř nitro
bere sílu veselou a v
zadumčivosti pravdu
poznáš, kde není pravda
a v té jen ty poznáš
svou odpověd..